Kadra Klubu Sportowego


  • Paweł Sikora
  • Oliwia Ługowska
  • Malwina Trytek
  • Karol Kozioł
  • Kalina Trytek
  • Paulina Czaderska
  • Kamil Gromala
  • Mieszko Trytek
  • Kacper Żegota
  • Fabian Ługowski


Galeria


Dane kontaktowe


Andrzej Zaremba

a_zaremba@wp.pl

tel. 695 08 06 40Bieg SolidarnościData imprezy: 2010-08-22
Miasto: Bolesławiec

EUROPEJSKIE BIEGI ULICZNE BOLESŁAWIEC -

BIEG SOLIDARNOŚCI

1. Termin 22.08.2010 r. , Bolesławiec

i miejsce: Start / Meta – ul. Kościelna w Bolesławcu

2. Organizator: - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52, tel./fax 075 732 38 86, www.mosir.boleslawiec.pl, sekretariat@mosir.boleslawiec.pl.

 

Biuro Organizacyjne

Imprezy MOSiR Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52

www.mosir.boleslawiec.pl

tel./fax 075 732 23 15, e-mail: imprezy@mosir.bolesławiec.pl

Biuro Zawodów – czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 10.00

 

3. Uczestnicy: wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania amatorzy i zawodnicy

posiadający licencje sportowe, zgodnie z kategoriami wiekowymi.

4. Warunki Zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz.:

uczestnictwa: - bieg główny: 10.00 -11.30,

- biegi dla dzieci: 10:00 – 10.45

- biegi abstynentów: 10:00 – 11.30

- zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów

- zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak

przeciwwskazań do udziału w biegach. W przypadku braku badań zawodnicy podpisują oświadczenie na karcie zgłoszenia o starcie na własną odpowiedzialność

9. Opłaty: - opłata startowa:

A. Bieg Główny - 10 zł,

B. Biegi dla dzieci - bez opłat

C. Biegi Abstynentów - bez opłat 10. Weryfikacja: Do weryfikacji w biegu głównym potrzebny jest dokument ze zdjęciem

11. Trasa A. Bieg Główny – BIEG SOLIDARNOŚDI (pętle)

i dystans: - dystans: 10 km – ulice miasta

(1 pętla mała 1790 m + 3 pętle duże 2730 m + dobieg do pętli/mety: 20m)

- różnica wzniesień: do 16 m

- na trasie rozmieszczone będą:

a) punkt z wodą,

b) punkty kontrolne

- start i meta: ul. Kościelna.

B. Biegi dla dzieci

- trasa (pętle - parkowe tereny zielone – planty miejskie)

300 m - I kategoria wiekowa

600 m - II kategoria wiekowa

900 m - III kategoria wiekowa

C. Dolnośląski Bieg Abstynentów (według odrębnego regulaminu)

- dystans: 2 km – ulice miasta

(1 pętla mała 1780 m + dobieg do pętli/mety: 20m)

12. Program godz. 11:00 – biegi dla dzieci na dystansach:

zawodów: - wręczenie nagród dla dzieci

godz. 11:55 – uroczyste otwarcie imprezy

godz. 12:00 – start biegu głównego- BIEG SOLIDARNOŚCI

godz. 12:00 – start Dolnośląskiego Biegu Abstynentów

godz. 13:30 – dekoracja zwycięzców

13. Klasyfikacja: A. Bieg Główny:

- generalna kobiet i mężczyzn

- w kategoriach wiekowych

Kobiet Mężczyzn

K16 (16-22 lat) M16 (16-19 lat)

K23 (23-34 lat) M20 (20-29 lat)

K35 (35-49 lat) M30 (30-39 lat)

K50 (50 lat i starsi) M40 (40-49 lat)

M50 (50-59 lat)

M60 (60 -69 lat)

M-70 (70 i starsi)

B. Biegi dla dzieci

- indywidualna w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców

Kat. I (7- 10 lat)

Kat. II (11-13 lat)

Kat. III (14-16 lat)

UWAGA - O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

(o pełnoletniości zawodnika data urodzenia).

14. Nagrody: A. Bieg Główny :

klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

 

od I do V miejsca - puchary, dyplomy i nagrody finansowe,

klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 

od I do III miejsca - puchary, dyplomy, nagrody finansowe.

Wszyscy startujący otrzymują certyfikaty uczestnictwa

UWAGA - zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą

brani pod uwagę w klasyfikacji poszczególnych kategorii wiekowych

- przy odbiorze nagród finansowych zawodnicy muszą podad numer NIP i

PESEL. Brak powyższych danych będzie skutkował zawieszeniem

wypłaty nagrody.

Nie przewiduje się nagradzania kategorii osób niepełnosprawnych.

Wśród zawodników tej kategorii, którzy pokonają dystans 10 km zostanie rozlosowane 5 nagród rzeczowych

Organizator może przyznać nagrody dodatkowe.

B. Biegi dla Dzieci:

klasyfikacja indywidualna w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców:

 

miejsca I - III miejsca - medale,

miejsca I - VI miejsca - dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.