Kadra Klubu Sportowego


  • Paweł Sikora
  • Oliwia Ługowska
  • Malwina Trytek
  • Karol Kozioł
  • Kalina Trytek
  • Paulina Czaderska
  • Kamil Gromala
  • Mieszko Trytek
  • Kacper Żegota
  • Fabian Ługowski


Galeria


Dane kontaktowe


Andrzej Zaremba

a_zaremba@wp.pl

tel. 695 08 06 40II Bieg ŚwidnickiData imprezy: 2010-08-28
Miasto: Świdnica

REGULAMIN

II Świdnicka Piętnastka

Świdnica, 28 sierpnia 2010

I. CEL.

 1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.

2.Promocja Świdnicy, powiatu świdnickiego, województwa dolnośląskiego.

3.Przybliżenie wszystkim uczestnikom biegu Świdnickiego Klubu Biegacza „Hermes”.

 II. PATRONAT HONOROWY.

 1. Prezydent Miasta Świdnicy- pan Wojciech Murdzek

2. Starosta Świdnicki- pan Zygmunt Worsa

3. Urząd Miasta w Świdnicy

 III. ORGANIZATOR

 1. Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”

2. Gmina Miasto Świdnica

3. Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

4. Stowarzyszenie na rzecz rozkwitu kreatywności „ SPRING 04”

 IV. TERMIN I MIEJSCE

 Rozpoczęcie zawodów: Biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży: godz.10:00 (kompleks ŚOSIR),

Bieg główny: godz. 12:00 (3 pętle trasy + dobieg na stadion o łącznej długości 15km).

Zakończenie biegu: godz. 14:00

Zakończenie zawodów: godz. 15:00 (stadion lekkoatletyczny ŚOSIR)

Start biegu głównego: ul. Śląska (zatoczka przystanku autobusowego obok biura ŚOSIR)

Przebieg trasy: -ul . Śląska/ ul. Pionierów (rondo)- Park Centralny (ścieżki w parku)-

- ul. Sprzymierzeńców/ ul. Pionierów (rondo)-ul. Polna Droga- ul. Wałbrzyska- ul. Słowiańska- ul. Przyjaźni- ul. Łąkowa-ul. Sadowa- ul. Śląska (przystanek) - tranzyt

Meta biegu głównego: bieżnia lekkoatletyczna stadionu ŚOSIR.

Oznaczenie trasy: pionowe oznakowanie dystansu co 1 kilometr licząc od startu do mety)

Limit czasu: 2 godziny. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

 V. UCZESTNICTWO.

 1. W Biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie. Za pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do dnia 27.08.2010r.

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym - w dniu poprzedzającym zawody (tj. piątek, 27 sierpnia) w godz. 18:00-21:00 lub w dniu zawodów w godz. 9:00-11:30. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. W dniu biegu, w godz. 7:00-15:00, będzie czynny magazyn depozytów, gdzie będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

4. Zawodnikom zostanie zapewniona możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Organizacyjnego.

 VI. ZGŁOSZENIA.

 1. Biuro Organizacyjne II Świdnickiej Piętnastki znajduje się w siedzibie ŚOSIR przy ul. Śląskiej 35, tel/fax. (074) 852-12-62. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

2. Zgłoszenia pisemne z danymi do dnia 27 sierpnia (imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa klubu, rozmiar koszulki) prosimy przesyłać na adres:

Świdnicki Klub Biegacza “Hermes”

ul. Saperów 21a/22, 58-100 Świdnica,

decyduje data stempla pocztowego

3. Zapisy do dnia 26 sierpnia przyjmowane są przez internet na stronie: www.maratonypolskie.pl ,

a także osobiście w Biurze Organizacyjnym do dnia 26 sierpnia.

4. Zgłoszenia w dniu 27 sierpnia tylko osobiście w Biurze Organizacyjnym, które zostanie przeniesione do hali sztucznego lodowiska przy ul. Śląskiej 33, w godz.18:00-21:00, a w dniu zawodów od godz. 7:00 do 11:30.

5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez zawodnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej w wysokości:

25,00 zł- wpłata do dnia 14.08.2010r,

35,00 zł- wpłata do dnia 27.08.2010r.,

40,00 zł- wpłata w dniu zawodów.

6. Kwotę opłaty startowej z imieniem i nazwiskiem zawodnika/zawodników, wraz z dopiskiem “Świdnicka 15” należy przelać do dnia 27.08.2009r., na numer konta:

Millennium bank: 48 1160 2202 0000 0001 3613 6627

adres korespondencyjny klubu znajduje się powyżej w ppkt. 2, decyduje data wpływu na rachunek

7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

8. Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

9. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: numer startowy; certyfikat ukończenia biegu z uzyskanym wynikiem; koszulkę z nadrukiem okolicznościowym; bon żywnościowy na ciepły posiłek i napój; karnet przygotowany przez Urząd Miasta w Świdnicy umożliwiający bezpłatne wejścia do: Kościoła Pokoju (obiekt UNESCO), Muzeum Dawnego Kupiectwa i na basen letni; worek na odzież do przechowalni, torbę z upominkami od sponsorów.

10. Organizator zapewnia darmowy nocleg w nocy z dnia 27-28 sierpnia na Hali Sportowej znajdującej się przy ul. Pionierów 29 w Świdnicy (150m od Biura).

11. Z noclegu będą mogły skorzystać osoby wyłącznie po okazaniu numeru startowego. Prosimy o zaopatrzenie się we własnym zakresie w śpiwór i karimatę. Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w Domu wycieczkowym (ul. Śląska 37). Odpłatność: 30zł osobo-doba.

 VII. KLASYFIKACJE.

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K i M 20, (18-29 lat)

K i M 30, (30-39 lat)

K i M 40, (40-49 lat)

K i M 50, (50-59 lat)

K i M 60, (60-70 lat)

K i M 70, (70 lat i więcej)

Aby w danej kategorii wiekowej zawodnicy zostali sklasyfikowani, musi ona liczyć minimum 5 zawodników, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie.

W przypadku mniejszej ilości zawodników, będą oni klasyfikowani w kategorii o jeden stopień młodszej.

3. Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców w biegach towarzyszących:

Bieg Smerfa (roczniki: 2004-2003), dystans: 200m

Bieg Krasnala (roczniki: 2002-2001), dystans: 400m;

Bieg Skrzata (roczniki: 2000-1999), dystans: 600m;

Bieg Elfa (roczniki: 1998-1997), dystans: 800m;

Bieg Juniora (roczniki: 1996-1994), dystans: 1200m;

Bieg Chempiona (roczniki: 1993-1991), dystans:

dziewczęta: 1600m

chłopcy: 2400m

Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

VIII. NAGRODY.

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce- 450,00 zł

II miejsce- 350,00 zł

III miejsce- 250,00 zł

IV miejsce- 200,00 zł

V miejsce- 150,00 zł

VI miejsce- 100,00 zł

2.W klasyfikacji poszczególnych kategorii wiekowych:

I miejsce- nagroda rzeczowa

II miejsce- nagroda rzeczowa

III miejsce- nagroda rzeczowa

Triumfatorom klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I-III oprócz nagród finansowych zostaną wręczone dyplomy, medale i puchary; za miejsca IV-V dyplomy i puchary. Natomiast zawodnicy, którzy w poszczególnych kategoriach wiekowych zajmą miejsca I-III otrzymają dyplomy i statuetki.

3.W poszczególnych biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży za zajęcie miejsc I-III: dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

4. Podwyższenie puli nagród finansowych oraz losowanie nagród wśród uczestników biegu głównego, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem, uzależnione jest od ilości uczestników oraz pozyskania dodatkowych sponsorów. Szczegółowe informacje udzielimy 21 sierpnia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

II Świdnicka Piętnastka odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Punkty odżywiania i odświeżania będą znajdowały się na 5, 10, 15km trasy. Zawodnicy zobowiązani są do samoobsługi w punkcie odżywiania. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają: napój i ciepły posiłek.

Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.

Zawodnicy, w chwili odbierania nagród finansowych i rzeczowych oraz dekoracji muszą występować w koszulce II Świdnickiej Piętnastki.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Organizator II Świdnickiej Piętnastki zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Organizacyjnego, przed rozpoczęciem imprezy.