Kadra Klubu Sportowego


  • Franciszek Danio
  • Ryszard Wesołowski
  • Karol Kozioł
  • Kalina Trytek
  • Szymon Piwowar
  • Wiktoria Żegota
  • Wiktor Niziurski
  • Szymon Berej
  • Nikodem Gromala
  • Mieszko Trytek


Galeria


Dane kontaktowe


Andrzej Zaremba

a_zaremba@wp.pl

tel. 695 08 06 40

Regulamin

 

R E G U L A M I N

Współzawodnictwa o tytuł „NAJLEPSZY SPORTOWIEC SZKOŁY”                                       na rok szkolny 2020/2021

 

1.  We współzawodnictwie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły

2.  Punktacja prowadzona jest oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

3. Do współzawodnictwa wliczają się wszystkie imprezy sportowe, rownież on-line zorganizowane w   czasie nauczania zdalnego

3.  Na zakończenie roku szkolnego zwycięzcy otrzymują puchary,a zdobywcy miejsc I - V nagrody   rzeczowe

4.  Punkty zdobywa się za:    wyniki indywidualne

 

ZAWODY

I

II

III

IV

V

VI

VII   

VIII

IX

X  

XI –XX

Klasowe   

Szkolne

5

 

10

4

 

8

3

 

6

 

 

4

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Gminne

20

15

12

8

 6

 3


 

 

 

 

Powiatowe

40

30

25

20

15

12

10

8

6

4

 

Strefowe

50

45

40

30

25

20

15

10

8

6

4

Regionalne

80

70

60

50

40

30

25

20

17

15

8

Wojewódzkie

150

120

100

85

75

65

50

40

30

20

15

Ogólnopolskie

200

170

150

130

100

80

70

55

45

40

30

 

wyniki drużynowe

ZAWODY

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 

Szkolne

6

4

2

 

 

 

 

 

 

 

Gminne

15

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe

25

20

15

10

8

4

 

 

 

 

Strefowe

40

35

 30

25

20

10

 

 

 

 

Regionalne

50

40

 35

30

25

20

15

10

 

 

Wojewódzkie

80

70

60

55

50

40

30

25

20

10

 

imprezy towarzyskie

a) mecz  2 drużyn          - udział 5 pkt., zwycięstwo 10 pkt.

b) turniej 3 drużyn          - udział 10 pkt., I m. – 10 pkt. , II m- 5 pkt.

c) turniej 4 drużyn i więcej - udział 10 pkt., I m. – 15 pkt., II m.-10 pkt.

                                                III m.- 7 pkt.

d)biegi uliczne/przełajowe –udział 15 pkt., I m – 50pkt, II m-40pkt,

                                                IIIm-30, IVm-25pkt, Vm-20pkt, VIm-15pkt.

e) marsze na orientacje    - udział 15 pkt., I m – 30 pkt , II m – 20 pkt.

                                                III m – 10 pkt. jeżeli 2 osoby – pkt. dzielimy na 2

e) zawody LA                - udział 15 pkt., I m-30pkt, IIm-25pkt,IIIm-20pkt

 

udział w zawodach

- klasowe               - 3 pkt.                 - strefowe              - 18 pkt.  

- szkolnych            -  5 pkt .               - regionalne            - 25 pkt.

- gminnych            - 10 pkt.               - wojewódzkie         - 50 pkt.

- powiatowych       - 15 pkt.               - ogólnopolskie        - 75 pkt.                                  

 

nowy rekord szkoły w LA – 50 pkt     

 

ocena ndst. na I półrocze i na koniec roku szkolnego – minus 50 pkt